„Náš region má řadu specifik a nej… - mimo jiné jako jediný v České republice zasahuje do území hned tří krajů (Liberecký, Královéhradecký, Středočeský). Z pohledu návštěvníků patří mezi nejznámější a nejoblíbenější, což potvrzuje například loňský výzkum Behavio, který si nechala zpracovat Středočeská centrála cestovního ruchu pro své turistické oblasti. Zde Český ráj jednoznačně bodoval,“ říká Jitka Kořínková, ředitelka Sdružení Český ráj.

(Podrobnosti zde…)

Také vlastní šetření spokojenosti návštěvníků turistické oblasti, které si nechalo zpracovat Sdružení Český ráj, potvrzuje pozitivní emoce návštěvníků spojené s regionem. Kompletní výsledky šetření jsou k dispozici na https://www.cesky-raj.info/cs/kontakty/sdruzeni-cesky-raj/monitoring-navstevnosti/.

Výše uvedené skutečnosti potvrzují potřeby poněkud odlišnějšího směřování Sdružení Český ráj, resp. organizace destinačního managementu, než je tomu v oblastech méně návštěvnicky frekventovaných. V oblasti marketingu a propagace je to určitě přiblížení méně známých lokalit a nových témat a důraz na návštěvnickou osvětu.

Sdružení Český ráj v letošním roce čeká především přestavba hlavní webové prezentace na doméně www.cesky-raj.info. Návštěvníci by se její nové podoby měli dočkat na hlavní návštěvnickou sezonu. Samozřejmostí už jsou letní turistické noviny se všemi důležitými informacemi pro hlavní návštěvnickou sezonu, pestrá nabídka propagačních materiálů na všech českorajských infocentrech, aktuální informace na Facebooku a Instagramu i prezentace na některých domácích a zahraničních veletrzích.

„V oblasti rozvoje je třeba mapovat turistickou infrastrukturu a iniciovat její obnovu, neboť stav řady lokalit neodpovídá potřebám a množství návštěvníků. Konkrétně tedy naše Sdružení bude pokračovat v projektu obnovy turistického informačního systému zaměřeného na informační a mapové tabule v terénu. Zároveň bychom rádi začali mapovat i další infrastrukturu, jakou je stav turistických stezek a podobně jako u informačních tabulí začneme hledat cesty na jejich obnovu,“ uzavírá Jitka Kořínková.

Pavel Charousek