V listopadu uzavřel Oblastní spolek Českého červeného kříže nájemní smlouvu se Správou nemovitostí města Jičína a získal větší prostory, které budou využívány na školení 1. pomoci, ošetřovatelství a pro půjčovnu kompenzačních pomůcek. Jako první byla vybavena učebna ošetřovatelství, kde probíhají kurzy pro dobrovolníky, kteří chtějí pomáhat v sociálních službách a nemocnicích. Další využití učebny je pro rodinné příslušníky, kteří se starají, nebo chtějí doma postarat o své imobilní příbuzné. V rámci kurzu se naučí základní ošetřovatelskou péči, jak manipulovat s člověkem na lůžku, stravování, hygienu, sledování fyziologických funkcí a základy 1. pomoci. Pokud tedy máte v nemocnici, nebo sociálním zařízení blízkého, o kterého byste se chtěli postarat doma, a bránila vám v tom nejistota, jestli byste zvládli doma péči, neváhejte se na nás obrátit, se vším vám poradíme a prakticky naučíme. Kurzy pro rodiny budou individuální, dle telefonické dohody, na telefonu 603149750.

Kurzy pro dobrovolníky budou vypisovány průběžně, podle požadavků sociálních zařízení a nemocnice, termíny a přihlášky na webu www.zvladnemeto.cervenykriz.eu. Nejbližší termín je 24. 11. od 10 hodin (Vrchlického 824).

Marcela Harbichová