Z laviček je skvělý výhled na jihozápad na Velišský hřbet, po asfaltce drandí děti na koloběžkách, maminky se radují z dětiček v kočárku a na to všechno svítí sluníčko nad Velišským hřbetem plným zajímavostí. Historických i současných. Někdy bývají lavičky využívány i do pozdnějších hodin. Dokonce mžno použít Werichův citát o místě, kde se scházejí generace. Zdali i vznikají, jak mistr Werich praví, není statisticky prokázáno. Zatím.

Na Velišském hřbetě je Smírčí kříž, symbolické místo smíření katolického a evangelického světa. Ale i symbol usmíření lidí rozličných názorů. Politických i lidských. Výzva k diskusi, ne nenávisti. Zřícenina hradu Veliš stojí a bude stát, i když všechny naše paneláky vezmou za své. V Městysu Podhradí narodil se český spisovatel František Křelina z rodu ruralistů. Kaple Loreta je jednou z ze čtyř kaplí, kam konaly se, a i dnes konají poutě. Pak je tu šlikovský zámek ve Vokšicích, i další zajímavosti.

Kultura ve vitrínách i v kavárnách.
FOTO: Kultura ve vitrínách i v kavárnách aneb Máme v Jičíně něco nového

Čára Velišského hřbetu setkává se v místě hradu s čárou, která začíná v klášteře Kartuziánů, jde Lipovou alejí, tečuje Valdštejnské náměstí, křižuje naší promenádu a na hradě končí.

Výhled z laviček promenády, příjemné tu posezení, vede k zamyšlení nad tím, jak se stýká současnost s minulostí, k přemýšlení o nás, lidech. Vznikla myšlenka výhled popsat a zlepšit i podmínky pro procházky, posezení, setkávání. To druhé se příliš nepodařilo. Omezení dopravy osobních aut, které kličkují mezi kočárky provedeno není. Značka zakazující jízdu náklaďáků, je ironie. Žádné tu nejezdily. Kočárkům a koloběžkám a pěším vadilya osobní auta, která si zbytečně zkracují cestu do garáží. Auta zase jednou vítězí nad lidmi. Nebo úřední mašinerie na občany?

Toníček
Fejeton Bohumíra Procházky: Děti moudré

Však deska s popisem výhledu je v době psaní tohoto článku připravena k osazení. Alena Stillerová z radnice pro její přípravu vytvořila skvělý tvůrčí tým. Mladá výtvarnice, odborník na reklamní předměty, historik, novinář. Skupina scházela se po jičínských hospodách, pila pivo a kofolu, živě debatovala. I na hospodu dost hlasitě. Dobrý tvůrčí proces vzniká z rozporů. Úvodní myšlenka na informační tabuli přerostla v umělecké dílo. Kovové, s průhledy na popisovaná místa, s množstvím obrázků.

Jičíňáci, ale i průchozí i koloví turiské budou mít místo k rozjímání. Zajisté i ke kritice. Místo, které je produktem občanské iniciativy.

Slavnostní odhalení desky bude v historické datum 17. listopadu v 15 hodin. Parádní, s muzikou. Nejlepší přístup je z Lidického náměstí vedle Nápojky.

Bohumír Procházka (proChor)