MgA. Markéta Zlesáková, malířka a grafička, nachází svou inspiraci převážně v krajině,ale najdeme u ní i zátiší nebo figurální náměty. Významným zdrojem inspirace pro ni bylo několik studijních cest (Bali, Thajsko, Skotsko, Nový Zéland). Exotické inspirace se promítají do tvorby v kombinaci s domácími prvky. Široký tematický záběr svědčí o motivaci a píli autorky. Často pracuje s detailem, který stylizuje až k dekoru. Využívá posunu na barevné škále i na ose realita - fikce, abstrakce a stylizace.

MgA. Bronislava Bakule Malá, sochařka a grafička, si pro svoji tvorbu vybírá témata ze známého blízkého a domácího prostředí (zahradu, krajinu, les, plot, nebe, horizont). Zabývá se zachycením proměnlivosti přírodních jevů a procesů, jako jsou například světlo,
růst nebo pohyb. Motivy přírodních principů více či méně stylizuje a abstrahuje v grafické i v sochařské tvorbě. Autorka nám skrze osobité a často poetické zprostředkování reality podává zprávu o zvláštnosti obyčejných jevů a věcí.

Kurátorka: Mgr. Jarmila Gregorová, gregorova@muzeum.horice.org, +420 734 255 093, Městské muzeum a galerie Hořice.