„Na Homolce“, kde končí procházka parkem a začíná oplocená obora, příchozí užasli nad nově vybudovaným a architektonicky do rámce přírody vhodně zasazeným „přírodním divadlem“. Přírodou vytvořená úžlabina posloužila za jeviště.

Myšlenka zřídit zde divadlo v přírodě vznikla mezi místními ochotníky, kde padlo jednomyslné usnesení: Vybudujeme velké přírodní divadlo s hledištěm, úschovnou pro vozidla a se stánky pro rychlé občerstvení. Návrh na stavbu provedl architekt doc. Jaroslav Fišer z Prahy. K potřebným finančním prostředkům vydatně pomohl MNV v Kopidlně. Podpořil je ONV v Jičíně a KNV v Hradci Králové. Investorem se stalo MNV Kopidlno a Závodní klub cukrovaru v Kopidlně. Přispěl i Svaz zaměstnanců potravinářského průmyslu v Praze. S úpravou staveniště, svozem materiálu a vlastní stavbou jeviště bylo započato v květnu 1953.

Divadlo dostalo jméno po muži pro Kopidlno zasloužilém, slavném F. M. Hilmarovi, rodáku z Nové Paky, který v Kopidlně prožil skoro celý svůj život jako učitel, hudebník a skladatel první tištěné polky.

Areál přírodního divadla byl otevřen operou Viléma Blodka „V studni“. Hlavní představitelé byli obsazeni kopidlenskými členy ochotnického spolku. Při otevření divadla v opeře hrála jako host Jaroslava Vymazalová z Národního divadla v Praze. 

Oldřich Suchoradský (Převzato částečně z letáku ZK ROH Cukrovaru Kopidlno dne 23.srpna 1953.)