Dne 3. října to byla tradiční Hubertova jízda, jako připomínka parforsních honů (štvanice), vyvrcholení a zároveň ukončení jezdecké sezony a 5. prosince Mikulášská jízda s cílem připomenout dětem i jejich rodičům a všem spoluobčanům Lužan příchod Mikuláše, anděla a čerta. Obě akce se všem zúčastněným líbily a nyní se všichni mohou těšit na jejich opakování.

Pro letošní rok dále děvčata plánují i další akce, jako například v červnu dětský den, soutěže pro děti, svezení na koních, v podvečer diskotéku pro děti, večer zábavu pro dospělé, stopovanou na koních a mnoho dalšího. 

Jan Pacák