Adam Kadmon, rodák z Hořic, strávil dětství v podchlumské vísce Chodovice. Absolvoval hořické gymnázium a poté studoval zpracování kamene na SPŠKS. Po střední škole odešel do Prahy, kde vystudoval skladbu textu na Konzervatoři Jaroslava Ježka a poté literární komunikaci na Univerzitě Hradec Králové. Během studií se věnoval poesii a dramatu, zaváděl nové divadelní formy s potulným autorským ansámblem UKW, založil a stále provozuje performerskou skupinu Nová Bestie Apokalypsy a hudebně-divadelní projekt Řev Střev.

Během univerzity a po ní se naplno pustil do literární tvorby, od roku 2013 publikuje jednu knihu umělecké literatury ročně (Praha K., Kdo Chodí Úvozem Mrtvých, Teď mlčíš dálkou, Bohyni Nyx, Helou City, Historky Mořských Vlků, Ana Mia, Literární Menu, Warszawa Cyste Filtry). Knihy A. K. jsou většinou sbírky kratších literárních útvarů, básní nebo povídek, s jednotným tématem. Autor pečlivě pěstuje naturalismus, nevyhýbá se velkým tématům či sociální kritice a uvádí čtenáře do intimního světa, kde všednost znamená poetický zážitek.

Často se ve svých textech věnuje rozdílu mezi virtuálním a skutečným. V některých případech se jedná o experimentální literaturu, jako v Literárním Menu, kde jsou jednotlivé chody uvařeny z jazykových jevů a čtenář si sám sestaví svůj zážitek, podle toho, na co má zrovna chuť. Svým knihám se autor věnuje i po vydání, zajišťuje jejich elektronická vydání, audio zpracování a vizuální projekty s texty. Mimo publikaci knih se A. K. věnuje také site-specific instalacím s využitím textu jako média, epitafní tvorbě, tvorbě písní a tvorbě scénářů pro činohru a film. S jeho texty se můžete také setkat v mikroregionálních periodikách Podkrkonoší jako jsou Peckovské listy, Bělohradské listy nebo Holovouský zpravodaj. 

Výstava BÁSNĚ DOKOLA je Site-specific instalace otočných válců s poesií pro hořickou tvrz. Prostor tvrze se na několik měsíců promění v lůno osobní katarze skrze poetický zážitek. V prostoru tvrze jsou instalovány objekty a svitky z různých materiálů, skrze otáčení se objekty dají číst. Instalace pracuje s prostorem města. Uvnitř uzavřeného prostoru plného vzpomínek a historie, uprostřed rušného města, v jakési konzervě myšlení, duchovna a osobnosti, se může návštěvník na chvíli proměnit v pozorovatele, z běžného občana v duchovní bytost. Zastavit se, dát prostor vlastním myšlenkám, to všechno uprostřed sítě, kterou urbanismus vytváří. Srdečně zveme k návštěvě a katarzi všedních událostí skrze nevšední zážitek.


Výstavu pořádá Městské muzeum a galerie Hořice ve spolupráci se spolkem Strozzi – spolkem přátel hořického zámku.

Dominik Palm (zdroj: Adan Kadmon)