Na poměrně malém prostoru jich najdeme několik, kolik přesně, je těžko říci, neboť u pár z nich nelze rozhodnout, zda jde skutečně o hrady, nebo jen o nějaká opevněná sídliště. Hrad Falkenštejn u Jetřichovic je ovšem hradem zcela nepochybným, dokonce v celé oblasti tím největším. Připomíná se v roce 1395, v masivu skalního bloku Jetřichovických skal jej patrně vyhlodali okolo roku 1350.

Exponovaná poloha vysoko nad okolím umožňovala dobrý přehled o tom, co se v kraji děje, zda se neblíží nepřítel – pokud sídlo držel pán, loajální k zeměpánovi, nebo kupecké vozy s kořistí, pokud zde sídlil nějaký loupeživý rytíř, o něž ve zdejší divoké krajině nabyla nikdy nouze. Krátký život Falkenštejna ukončuje poslední zmínka z roku 1457, poté se z pramenů vytrácí.

S ohledem na situaci po požáru v Českém Švýcarsku je třeba počítat s určitými omezeními pohybu. Rozumné je sledovat aktuální informace na webu Národního parku České Švýcarsko.

Na hradě byla nalezena Falkenštejnská Madona: „Patří do skupiny drobné středověké keramické plastiky. Nalezena byla v roce 1973 při archeologickém výzkumu na hradu Falkenštejně u obce Jetřichovice na Děčínsku a po té se stala součástí archeologické sbírky Regionálního muzea v Teplicích“ zjistíme na stránkách muzea.

Hrad sestával z několika tesaných skalních světniček, včetně skalní kaple, kombinovaných s dřevěnými stavbami, nejspíš včetně věže, které ale během staletí beze stop zmizely. O první „turistické“ zpřístupnění hradu se v 19. století zasloužila majitelka panství Vilemína Kinská, její zásluhou zřízené žebříky a zábradlí ale zanikly a návštěva hradu se stala výzvou pro dobrodruhy a hazardéry, šplhající skalní průrvou na náhorní plata. Pietní tabulky na skále připomínají, že všem se to podařilo. Nakonec byl vydán zákaz vstupu a turistická značka z Jetřichovic byla zrušena.

Od roku 2017 se ale situace změnila. Správa NP České Švýcarsko ke hradu i na hrad samotný osadila zinková schodiště, chodníky a žebříky, které sice ne všichni přijali zcela bez výhrad, ale řešení je prý šetrné ke skále a stříbrná barva časem ztmavne, takže za mne osobně je to asi v pořádku. I rodiny s dětmi se zde mohou pokochat úchvatným výhledem na protilehlou Havraní skálu, moře lesů Českého Švýcarska i panorama Děčínska s výraznou „Děčínskou Fudžijamou“, tedy Růžovským vrchem.

„Filozofické diskuze kritiků, obírajících se otázkou, zda byla na prvém místě snaha národního parku zalíbit se turistům novou atrakcí nebo ochrana přírody a památky, jsou liché: problémy Falkenštejnu od sebe oddělit nešlo“ píše Natalie Belisová ve zpravodaji NP České Švýcarsko.

Co vidět v okolí:
NP České Švýcarsko – prostě národní park, co dodat? Jetřichovice – rekreační obec s lidovou architekturou, jedno z východisek do NP. Soutěsky Kamenice – divoká krajina podél říčky, se zříceninami Dolského mlýna, kultovní místo zdejších trampů.

Doprava:
Jetřichovice jsou celkem dobře dostupné autobusy z Děčína i Krásné Lípy.

Co je dobré vědět:
U parkoviště na okraji Jetřichovic příjemné občerstvení K1. Nejstarší vytesaný nápis na hradě je z roku 1553. Zkuste jej najít a další nepřidávejte.