Právě respirátory jsou mnohde vyžadované pro cestování hromadnou dopravou či při návštěvě lékaře. „Většina zemí nevyžaduje prokázání očkování či negativní test. Přesto se do cílové destinace nemusíte bez těchto potvrzení dostat. Může je vyžadovat například letecká společnost,“ upozorňuje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová. Jaká omezení platí ve vybraných zemí? Deník společně s dTestem připravil aktualizovaný přehled.

Bulharsko
Není potřeba jakýkoliv certifikát o bezinfekčnosti – do země se tedy lze dostat i bez očkování a testování.

Egypt
Má podobné podmínky jako Bulharsko – také nepožaduje žádný certifikát.

Pobyt v nemocnici se vám může v zahraničí značně prodražit
Bez připojištění na dovolenou do ciziny? Češi riskují, může je to přijít draho

Francie
Se svými podmínkami je jednou z nejpřísnějších zemí v Evropské unii. Všechny osoby od 12 let musí při vstupu předložit:

  • Certifikát s negativním testem (PCR starý maximálně 72 hodin nebo antigenní test starý maximálně 48 hodin)
  • Potvrzení o prodělání nemoci (maximálně 6 měsíců zpět)
  • Potvrzení o provedeném očkování
    • 7 dní po vakcíně Pfizer, Moderna, AstraZeneca
    • 7 dní po první dávce vakcíny, jestliže osoba prodělala nemoc Covid-19
    • 4 týdny po vakcíně Johnson & Johnson
  • Evropský očkovací certifikát má maximální platnost 9 měsíců od podání poslední dávky základního očkování (tedy zpravidla druhé dávky s výjimkou jednodávkové vakcíny Johnson & Johnson), aplikace posilující dávky (třetí) má neomezenou platnost, posilující dávka očkování není povinná pro osoby mladší 18 let.

To však neplatí k přístupu ke službám (hotely, restaurace apod.). U těch není povinnost cokoliv předkládat.

Chorvatsko
Všem cizincům je umožněn vstup do Chorvatska bez jakéhokoliv prokazování bezinfekčnosti, stejně jako před vypuknutím pandemie nemoci covid-19.

Itálie
Omezení jsou velmi mírná. Vstup do země je bez restrikcí, a není tak nutné mít certifikát. Uvnitř země jsou stále určitá omezení, jako je například povinnost nošení respirátorů ve veřejné dopravě.

Maďarsko
Bez omezení při vstupu do země funguje i Maďarsko. Ukládá však povinnost nosit roušky v sociálních a zdravotnických zařízeních.

Covidové oddělení nemocnice v západočeských Domažlicích
Viroložka Hana Zelená: Imunita po prodělaném covidu je silná a dlouhodobá

Německo
Také nezavedlo restrikce pro vstup do země. Je však nutné dávat pozor, jaké povinnosti ukládá konkrétní spolková země. Obecně se dá říci, že v Německu platí povinnost nosit respirátory ve veřejné dopravě a v sociálních a zdravotnických zařízeních. V některých spolkových zemích však může být tato povinnost přísnější. Zároveň může být i nadále vyžadováno nošení roušek či respirátorů v obchodech, restauracích či kulturních a sportovních zařízeních.

Polsko
Zde platí podobné podmínky jako například v Itálii či Maďarsku. Pro vstup do země není vyžadován žádný certifikát či potvrzení, avšak uvnitř země stále platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest (roušky nebo respirátory) ve zdravotnických zařízeních a lékárnách.

Portugalsko
Pro vstup do země není nutné prokazovat bezinfekčnost. Výjimkou jsou Azorské ostrovy. Při příletu mezinárodním letadlem platí povinnost předložit certifikát o ukončeném očkování (nejméně 14 dní od poslední dávky do 270 dnů nebo posilovací dávka), certifikát o prodělání nemoci (do 180 dní) nebo negativní výsledek PCR testu nikoliv starší nežli 72 hodin nebo negativní výsledek ANG testu nikoliv starší než 48 hodin před nástupem do letadla s destinací na Azorských ostrovech. 

Rakousko
Ani u našeho jižního souseda není nutné prokazovat bezinfekčnost při vstupu do země, stejně jako při čerpání služeb (ubytování, restaurace) – výjimkou jsou však například pečovatelské domy, kde je prokázání bezinfekčnosti stále nutné. Podobně jako v ostatních státech je povinné nošení respirátorů a roušek ve zdravotnických a sociálních zařízeních.

Řecko
Není třeba vyplňovat příjezdový formulář ani předkládat doklad o bezinfekčnosti. Na celém území Řecka nadále zůstává povinný respirátor, případně dvojitá chirurgická rouška, v prostředcích městské hromadné dopravy, kam je nástup bez respirátoru/dvojité roušky zakázán, v taxíku, ve vnitřních prostorách lodí, ve zdravotnických zařízeních všech typů a v lékárnách. Porušení je pokutováno částkou 300 EUR (cca 7500 korun).

Evropská letiště jsou přeplněná. Cestující čekají i několikahodinové fronty.
PŘEHLEDNĚ: Evropská letiště v problémech. Na co mají lidé nárok, když uvíznou

Slovensko, Slovinsko, Španělsko
Slovensko stejně jako Slovinsko a Španělsko také neukládají cestovatelům žádné povinnosti prokázání bezinfekčnosti při vstupu do země. 

Tunisko
V Tunisku je jako v jedné z mála oblíbených prázdninových destinací Čechů vyžadováno prokázání bezinfekčnosti. Očkovaní mohou po předložení certifikátu vstoupit bez dalších omezení (není ani omezena platnost certifikátu), neočkovaní však, včetně těch, kteří nemoc prodělali, musí předložit negativní test, který je uznáván jen krátkou dobu (PCR může být starý maximálně 48 hodin, antigenní test pak nejvýše 24 hodin).