Ukrytý v podzemí ale zůstal spletitý labyrint kanálů a chodeb. Sloužily k přívodu vody, ale hlavně k dodávce horkého vzduchu a kychtového plynu. Ten dokázal pánve v peci rozpálit tak, že se dalo tavit sklo.

Jsme v zaniklém Frauenthálu nedaleko Svaté Kateřiny v tachovském příhraničí a průvodcem po bývalé sklárně nám bude Josef Rídl z Přimdy. Tajemství zaniklé sklárny se snaží rozluštit od roku 1973, ale teprve nedávno se mu podařilo v podzemí objevit takzvané plíce sklárny, několik desítek metrů přívodních kanálů a půdorys samotné pece se šesti pánvemi. Podzemí ale dosud nevydalo všechna svá tajemství.

Podívejte se na další z Videovýletů s Deníkem

Zdroj: Youtube

Podzemní stavba přečkala možná až sto padesát let díky mistrně provedené řemeslné práci. Právě tudy ke sklářské peci proudil horký plyn.

Základem pro dobrou tavbu byly plíce sklárny. Jsou dole pod podlahou pece. Vše je pokryto sklovinou a čisté, jako by pec vyhasla teprve nedávno. Zde se naposledy topilo a tavilo v roce 1925. Postupné odkrývání podzemních prostor je nyní republikovým unikátem. Nutno dodat, že s pracemi na odhalování tajemství sklárny souhlasí majitel pozemku Kolowratovy lesy se sídlem v Dianě.

Přírodní památka Sirňák
Ledové divadlo: podzemní plyny modelují z vody zmrzlé sopouchy

O sklárně ve Frauentálu prakticky neexistují žádné dokumenty, mapy nebo nákresy. Z toho mála, co je, se dá jen stěží odtušit, kde, jaká budova stála. Každá nově odhalená část podzemí tak přispívá k objasnění, jak sklárna ve Frauenthálu fungovala. S novými objevy vznikají také ale nové otázky.