Na severovýchodním okraji Jičína leží park Libosad. S městem je spojený 2 km dlouhou lipovou alejí. Zdejší letohrádek s lodžií byl postavený Albrechtem z Valdštejna, po vyhoření byl klasicistně opraven. V parku okolo letohrádku rostou vzácné dřeviny a můžete se zde procházet po lesních cestách.

Mezi listnatými stromy zde rostou dřezovec trojtrný, velký topol bílý, vzácný jasan zimnář a malebnost parku dokreslují červenolisté buky lesní. Park je chráněným územím a jeho rozloha je 2,016 hektarů.

Další zajímavostí je, že lipová alej se stala sídlem velmi vzácného brouka Páchníka hnědého, který je v České republice zařazený mezi kriticky ohrožené druhy.