Areál kláštera premonstrátů založil na svém panství blahoslavený Hroznata, a to v roce 1193. Po asi deseti letech nechal ještě v Chotěšově postavit klášter pro sestry-premonstrátky. Ten v Teplé sloužil staletí až do druhé světové války a za tu dobu doznal mnoha úprav a změn. V roce 1950 byl dokonce uzavřen a pak v něm téměř tři desetiletí byli vojáci Československé lidové armády.

Na snímku z roku 1952 je rozestavěná přehrada na Moravici v Kružberku. Dokončena byla v roce 1955.
Měla zabránit ničivým záplavám. Kružberská přehrada slaví 65 let

Teprve po roce 1990 byl celý areál navrácen řádu premonstrátů, a ti postupně nechávají zdevastované budovy rekonstruovat. Dominantou a zároveň nejstarší, dodnes dochovanou, architektonickou částí je románsko – gotický trojlodní halový kostel Zvěstování Páně.

Národní kulturní památka

V roce 2008 byl Klášter Teplá prohlášen národní kulturní památkou a svou krásu opět nabyla i klášterní zahrada s Parkovým rybníkem, kudy protéká říčka Teplá, která dala jméno městu i klášteru. Zahrada plná zeleně a vzrostlých i více než staletých stromů láká k odpočinku, relaxaci ale také k meditacím.

Zdroj: Youtube

V severní části zahrady stojí Gloriet, původně ozdobná zděná stavba sloužila jako obytný dům klášterního lékaře MUDr. Nehra. Ano, toho lékaře, kterého zdejší opat Reitenberger pověřil průzkumem mariánskolázeňských pramenů, a poté opat financoval výstavbu nově vznikajícího lázeňského města.Jistou novinkou je v zahradě soubor čtrnácti soch připomínající příběh smrti Ježíše Krista.

Čínský altán v zámecké zahradě využijí při pořádání koncertů nebo svatebních obřadů.
Svatba jako v Číně? Stačí zajet do Slavkova. Zámecký park zdobí renovovaný altán

Umístěny byly na přelomu dubna a května 2017. Válcové podstavce jsou z vyvřelé horniny zvané trachyt, skulptury na jejich vrcholu ze šamotu. Křížová cesta vznikala přes dva roky a je dílem sochaře Václava Gatarika.