Některé kroupy přesahovaly velikost 2,5 cm. Na snímku jich je zachycen ve srovnání s krabičkou zápalek již jen zbytek, když už led roztával a bylo možné vyjít na dvůr.