Některé kroupy přesahovaly velikost 2,5 centimetru. Na přiloženém snímku jich je už jen zbytek, kdy roztávaly a bylo možné vyjít ven z domu na dvůr.