Řekl to ředitel ČOI v Královéhradeckém a Pardubickém kraji Karel Nohejl. Poslední případ podvodného inspektora hradecká ČOI v regionu zaznamenala před třemi lety.
Nynější falešný inspektor je muž středního věku. Poškozené majitelce kavárny na přijaté peníze podle Nohejla vystavil běžný příjmový doklad, který opatřil razítkem „Jaroslav Vlček - Státní obchodní inspekce pro Středočeský kraj“. Získané peníze označil za zálohu s tím, že celý případ bude dořešen později ve správním řízení.
Pravý inspektor se podle Nohejla při zahájení kontroly musí prokázat průkazem ČOI, na němž je jeho fotografie, číslo inspektora a jako ochranný prvek je pod plastem průkazu zataven hologram ČOI. „O kontrole musí inspektor vždy sepsat protokol,“ řekl Nohejl. Na pokutu, která může být až do výše 5000 korun, musí vydat pokutové bloky, které jsou podobné blokům policie. V případě nejistoty je také možné ověřit totožnost inspektora telefonicky na ČOI.