Na Obvodním oddělení Policie ČR bylo podáno trestní oznámení pro trestný čin pomluvy na neznámého pachatele, neboť informace šířené nejen ústně, ale i prostřednictvím médií byly nepravdivé.
Ředitel školy Jaroslav Jirásko v těchto dnech obdržel informaci od policistů, kterým se podařilo zjistit jméno člověka, který napsal oznámení do novin, na jehož podkladě článek vyšel.

Neověřená informace je pomluva

„Čekám na písemné vyjádření, ale domnívám se, že i přes to, že to údajně činil v dobré víře, si takto závažnou informaci měl ověřit. Určitě po dohodě s právníkem učiním další kroky, počkám si, jak to vyšetřování dopadne,“ uvedl ředitel.
Vedení radnice, školy a řada místních občanů svým postojem a pochopením se řediteli i celé jeho rodině snaží pomáhat.
Psychický tlak, který byl na jeho osobu skrze šířící se pomluvy namířen, ustal.