Obžalovaný Václav Etlík se v pondělí 3. září hájil tím, že na toho podnikání má asi 40 povolení k likvidaci toxických látek. Všechna ale nebyla shromážděna pro přípravné řízení. „Pokud by byla všechna zajištěna, tak to podle mého názoru nemá žádný vliv na hodnocení skutku. Obžalovaný zjevně nepochopil podstatu svého trestního stíhání. Celou dobu se tu vyjadřoval úplně k něčemu jinému než ke skutku, pro který byla podána obžaloba. Podstatou je nakládání s odpady, které bylo v rozporu se všemi možnými právními předpisy. Skladoval chemické látky v nevyhovujících obalech a u sebe, takže mohly spolu vzájemně reagovat a vyvolat nejrůznější možná rizika obecného ohrožení,“ řekl státní zástupce Jan Vodička.