Cílem této kampaně, která je součástí jednotného celorepublikového projektu, je zvýšit informovanost občanů cestujících v prostředcích hromadné dopravy aprohloubit jejich povědomí omožných nebezpečích a správném jednání vpřípadě ohrožení nebo krizové situace.

V rámci kampaně bylo umístěno 400 kusů informačních letáků na reklamní plochy vautobusech a trolejbusech městské hromadné dopravy vHradci Králové.

Vprvní fázi kampaně jsou občané vizuálně poutavou a zároveň obecně srozumitelnou formou upozorňováni na to, jak se zachovat vpřípadě nálezu podezřelého zavazadla, co dělat vpřípadě požáru ajak volat na tísňovou linku112.

Linka 112

Vpřípadě hrozícího nebezpečí nebo vzniku mimořádné události volejte tísňovou linku 112 a uveďte:

 • co se stalo
 • kde se to stalo
 • jméno a telefonní číslo

Co dělat vpřípadě požáru

 • chránit si dýchací cesty
 • pokusit se uhasit požár nebo provést nutná opatření kzamezení jeho šíření
 • vrámci svých možností poskytnout pomoc ostatním
 • co nejrychleji opustit zasažený prostor
 • přivolat hasiče

Jak chránit dýchací cesty vpřípadě požáru nebo kouře

 • nos i ústa si chraňte jakoukoliv textilií (např. složeným kapesníkem, šálou, svetrem apod.)
 • textilii pokud možno navlhčete, zvýšíte tím její filtrační účinnost
 • pohybujte se co nejníže u země, je tam menší koncentrace zplodin
 • co nejrychleji opusťte zakouřený prostor

Co dělat vpřípadě nálezu podezřelého zavazadla

 • zavazadlo neotvírejte ani nepřemisťujte
 • nález ohlaste pracovníku hromadné přepravy
 • jestliže není nikdo, komu nález ohlásit, volejte tísňovou linku a řiďte se pokyny operátora