Někteří řidiči zásadně nedodržují pravidla silničního provozu a od spáchání přestupku je neodradí ani rok fungující bodový systém a vysoké pokuty. Vzniklou situaci se snaží Policie ČR řešit zvýšeným počtem silničních kontrol a dopravních akcí. Jedna z posledních se uskutečnila ve středu.
Policisté se při kontrole vozidel zaměřili na dodržování obecně platných předpisů v dopravě, jako je dodržování stanovené rychlosti jízdy, používání bezpečnostních pásů, správné předjíždění, technický stav vozidel a v neposlední řadě zjišťovali, zda motoristé neřídí pod vlivem alkoholu.
Při akci bylo zkontrolováno celkem 107 vozidel a zjištěno 10 dopravních přestupků. V blokovém řízení policisté vyřídili na místě 8 přestupků, za které řidiči zaplatili 6 700 korun. Na místě nebyli řidiči schopni zaplatit za dva přestupky pokuty v celkové výši 2000 korun. Nejvíce přestupků zaznamenali za překročení rychlosti jízdy v obci, a to celkem v šesti případech, v jednom případě se setkali s nepoužitím bezpečnostních pásů. Nevyhovující technický stav vozidel policisté odhalili ve dvou případech. Potěšující zpráva na závěr: ani jeden z kontrolovaných řidičů neusedl za volant pod vlivem alkoholu.