Cvičení, které patřilo mezi jedno znejvětších cvičení svého druhu vhistorii České republiky, se zúčastnilo šest krajů a hlavní město Praha. Za Královéhradecký kraj se cvičení zúčastnilo pět obcí srozšířenou působností (Hradec Králové, Jaroměř, Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Dvůr Králové nad Labem) a obce, které spadají do působností těchto obcí. Cvičení skončilo vpátek (7. září 2007) v15.00 hodin.

Simulovaná povodeň zasáhla celkem 35 měst a obcí podél toku Labe vKrálovéhradeckém kraji. První den cvičení zasedaly povodňové komise ohrožených měst a obcí. Druhý den svolal hejtman Pavel Bradík Krizový štáb kraje, jehož součástí se staly povodňové komise. Odpoledne byl hejtmanem kraje vyhlášen stav nebezpečí. Třetí den cvičení zasedaly Krizové štáby kraje a města Hradec Králové, dále Bezpečností rada města Hradec Králové a kraje.

Cvičení prověřilo vzájemnou komunikace mezi povodňovými orgány a následně orgány krizového řízení, které řešily mimořádné události. Procvičila se i komunikace mezi obcemi a složkami integrovaného záchranného systému, tok informací zPovodí Labe a ČHMÚ. Cvičení proběhlo podle plánu a zjištěné nedostatky byly zaznamenány. Průběh cvičení bude vnejbližších dnech příslušnými odborníky vyhodnocen.

Cvičení mělo komunikačně štábní charakter, jednotky požární ochrany nebyly vysílány do terénu a cvičení se nijak nedotklo běžného života občanů.