25 z 86

Z výstavy Novopacký šutrák 2012.

Autor: Radim Karel