33 z 42

Ze zahájení Foerstrových dnů koncertem Ireny Budweiserové.

Autor: Marek Klár