3/4

Skupina historického šermu Durabo z Trutnova.

Autor: Tomáš Šimůnek